On TV

Previously On

Four Cops Shot

Season 20, Episode 17
12/15/2017 - 10:00
Next On

Brazil

Season 20, Episode 18
12/15/2017 - 11:00

Episodes

Missing

Season 12, Episode 14

Born Again

Season 12, Episode 16

Anchors Away

Season 19, Episode 17